Brensle Form och Design

F ö r e t a g e t

”New ideas and good design comes from differences”

Brensle skapar miljöer på platser där människor möts. Vi designar och bygger inredningar på mässor och i offentliga rum.

Vi kallar det mötesplatser. Platser som blir till en attraktiv miljö som harmoniserar med varumärke, tänkt image och position på marknaden.

Hos oss får ni en helhetslösning. Det vill säga allt från idé, skiss, 3-modell, projektledning till färdig produkt.

Med 25 år i branschen har vi erfarenheten, kompetensen och framförallt rutinen som krävs för att ge våra kunder trygghet, service och hög kvalitet.

I n r e d n i n g

På mässor

”We don´t meet people by accident. They are meant to cross our path for a reason”

Med många års erfarenhet vet vi vad som krävs för att skapa funktionella, attraktiva mässmontrar som väcker uppmärksamhet och nyfikenhet.

Våra kunder återfinns i alla branscher med mindre eller större projekt, inom eller utanför landets gränser. Gemensamt för alla projekt är dock kvalitet och service, som alltid är desamma.

I offentliga rum

”You´ll never get a second chance to make a first impression”

Anpassade välkomnande rum skall harmonisera med företagets strategi för varumärket och dess indentitet.

Ett offentligt rum för oss är en reception, en lounge, ett showroom, konferensrum eller ett kontor.

Vi tänker individuellt anpassade lösningar, där det funktionella, form och design samarbetar.

b i l d e r

”Design is where the functional and art break even”

K o n t a k t

Du kan kontakta oss via formuläret här nedan, eller på
 0709 - 92 20 90     fulltank@brensle.se